+86-577-61800010feeo@feeo.com.cn

Categori cynnyrch

Yueqing Feeo trydan Co., Ltd

Yr ydym yn wneuthurwr cynnyrch trydanol solar proffesiynol

Cyfeiriad: Heol Keaisi, parth ddiwydiannol Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, Tsieina.

Cod post: 325604

Rheolwr: Terence

E-bost:feeo@feeo.com.cn

Ffôn: 0086-577-61800010

Ffacs: 0086-577-55775793

Cartref > Newyddion > Cynnwys

Cracking y PPA: Adnewyddadwy Prosiectau Ynni A Storio Ynni

Yueqing Feeo trydan Co., Ltd | Updated: Jun 02, 2017
Colocating storio ynni gydag adnoddau cynhyrchu adnewyddadwy ymddangos fel partneriaeth naturiol i leihau natur ysbeidiol generaduron adnewyddadwy. Mae nifer o brosiectau wedi cael eu hadeiladu ar draws y wlad cyfuno storio gyda phrosiectau solar gwynt neu. Er y gall y gydleoli cyfleusterau o'r fath esgor ar nifer o fanteision, mae nifer o faterion cyfreithiol ac ymarferol y mae angen eu hystyried wrth benderfynu i gaffael a chyd-leoli cyfleusterau storio (yn enwedig prosiectau batri) gyda cynhyrchu ynni adnewyddadwy presennol neu newydd. < span="">

y mater sylfaenol gyda chyd -locating prosiect storio, yn enwedig gyda gwynt sy'n gweithredu eisoes neu brosiect solar, yn ystyried sut mae'r storio "ychwaneger-ar" yn effeithio ar y datblygiad adnewyddadwy. O safbwynt gweithredu, adeiladu neu sefydlu cyfleuster storio nesaf i gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn gallu amharu ar berfformiad yr adnoddau presennol yn bodoli eisoes. Bydd y prosiect yn gweithredu yn debygol angen eu cymryd allan o wasanaeth am o leiaf rhywfaint o'r cam adeiladu'r prosiect storio, a fydd yn effeithio refeniw a rhwymedigaethau perfformiad cytundebol.

Bydd angen rhagor o unrhyw gytundeb prynu p er presennol (CPA) neu gytundeb dyniad sydd i'w haddasu i roi cyfrif am newidiadau perfformiad oherwydd y storfa cyd-leoli. Weithiau cytundebau hyn yn cael eu diwygio er mwyn cynnwys prosiect storio, felly mae'r oddi ar y sawl sy'n cymryd awr yn derbyn y ddwy genhedlaeth rhag y gwynt neu'r prosiect solar a'r gwasanaethau a ddarperir gan y batri, ond mae prosiectau eraill yn cadw'r prosiect storio fel adnodd ar wahân, sy'n gallu cymhlethu yn sylweddol materion. Er enghraifft, os yw'r costau batri o brosiect solar o'r fath nad yw'r oddi ar y sawl sy'n cymryd yn derbyn y p er hwnnw, sut mae hynny'n effeithio ar y rhwymedigaethau CPA? Ac yn y naill achos, beth sy'n digwydd pan fydd y batri yn cymryd grym oddi ar y grid? Pwy sy'n gyfrifol am y gost? Meddwl trwy a dogfennu holl cynhyrchu gwahanol a senarios codi tâl yn dasg gymhleth sy'n gofyn technegol, busnes, a thimau cyfreithiol i gyd yn gweithio gyda'i gilydd.

 image001.jpg

Sun codi ar y fferm wynt. Credyd:. Blattner Energy & nbsp;

Cydgysylltu, Trethi ac Yswiriant

yn ogystal â cracio agor y PPA, gall uwchraddio rhyng-gysylltu yn angenrheidiol wrth osod storio cydleoli, yn ogystal â uwchraddio metr sylweddol i fesur y p er yn mynd i mewn ac allan o y gwahanol elfennau o'r prosiect. Os storio a solar yn cael eu gosod gyda'i gilydd, yna gall yr astudiaethau rhyng-gysylltu yn cael ei wneud ar yr un pryd, a gall un cytundeb rhyng cynhwysfawr cael eu cynnwys mewn. Fodd bynnag, os storio yn cael ei ychwanegu at brosiect sydd eisoes yn bodoli, efallai y bydd angen astudiaethau newydd ac efallai y bydd angen ei ddiwygio, neu efallai y bydd angen cytundeb rhyng cwbl newydd y cytundeb rhyng. Efallai y bydd y cyflwr y grid trawsyrru hefyd wedi newid o'r adeg pan yr astudiaethau cychwynnol yn perfformio, a gallai newid i'r prosiect sbarduno uwchraddio rhwydwaith nad oedd angen o'r blaen.

rhaid i ddatblygwyr sicrhau bod eu hawliau eiddo presennol yn caniatáu ar gyfer y cyfleuster storio gydleolir newydd. Os yw prydles haul neu'r gwynt yn mynd i, a yw'n hefyd yn rhoi hawliau i osod system batri? A yw'r cytundeb lleihau treth yn caniatáu storio gael eu hychwanegu, a sut mae hynny'n effeithio ar y trethi eiddo neu dâl yn lle trethi a gytunwyd yn flaenorol i? Efallai y bydd angen trwyddedau newydd neu newidiadau i drwyddedau presennol hefyd. Ni ddylai datblygwr yn unig cymryd yn ganiataol y bydd yn newid syml i ychwanegu ar storio. Yn enwedig ar gyfer prosiectau solar, a all gael eu lleoli yn agosach at ardaloedd preswyl, gallai prosiect solar annibynnol yn dderbyniol, ond gall yr effaith esthetig ôl-gerbyd o fatris yn cael eu hystyried gormod gan yr awdurdodau lleol. Yn ychwanegol at unrhyw lleoli lleol a / neu drwyddedau amgylcheddol, gall rhai taleithiau angen caniatadau a chofrestriadau rheoleiddio ychwanegol

. Mae datblygwr storio dylai hefyd edrych ar opsiynau ar gyfer ehangu polisïau yswiriant presennol i dalu am y cyfleuster storio newydd. Efallai y bydd hyn yn gofyn am addasiad i bolisi yswiriant cybersecurity y cyfleuster - yn ogystal ag adolygiad cyffredinol o unrhyw risgiau technoleg newydd sy'n gysylltiedig â'r cyfleuster storio. Mae'r portffolio risg o adeilad neu ôl-gerbyd yn llawn o fatris (y mae llawer ohonynt yn cael eu gwneud gyda deunyddiau a allai fod yn ffrwydrol) yn hollol wahanol o brosiect solar

Er gwaethaf y potensial cymhwyster credyd treth buddsoddi o brosiect storio gydleoli, y cyfyngiadau o amgylch y pwnc credyd y prosiect i adennill risg, a allai gyfyngu ar atyniad ariannol y prosiect. prosiectau storio Stand-ben ei hun eisoes yn wynebu heriau ariannu sylweddol oherwydd ffactorau fel risg technoleg, ansicrwydd rheoleiddiol, a maint y prosiect. Fel y trafodwyd uchod, cydleoli prosiect yn ychwanegu at y risg posibl. Wedi'i gyfuno â datblygiadau cyflym mewn technoleg storio sy'n rhoi pwysau tuag i lawr ar brisiau, gall hyn arwain at barodrwydd y farchnad yn isel i fuddsoddi mewn prosiect colocated. Yn aml, contract peirianneg, caffael, ac adeiladu wedi'u lapio yn llawn, gyda gwarant cryf (yn cynnwys cefnogaeth credyd) y tu ôl iddo, mae angen i dderbyn ariannu ar gyfer prosiectau storio cyd-leoli. Dylai datblygwyr fod yn sicr i fynd i'r afael â'r holl faterion uchod, gan y bydd pob un yn cael ei adolygu'n feirniadol gan fuddsoddwyr posibl a chyfranogwyr eraill y prosiect

. nid yw hyn yn dweud bod gwynt, prosiectau solar, a storio ni ddylid cydleoli. Yn y lleoliad cywir a gyda'r achosion dyniad a defnydd cywir, gall y mathau hyn o brosiectau fod yn economaidd ac yn fuddiol i'r grid p er. Yr hyn sy'n allweddol yw i dylai datblygwyr i beidio tybio system batri yn cael ei gosod mewn gwynt neu solar safle - yn lle hynny, dylai dadansoddiad gofalus o'r agweddau technegol ac economaidd y prosiect yn cael ei berfformio er mwyn sicrhau bod y lleoliad gorau yn safle wedi'i gyd-leoli, a Dylai dadansoddiad hwn yn cynnwys ystyried yr amseru, cyfreithiol, ac effaith economaidd y materion a nodir yn yr erthygl hon

. yn olaf, pan fydd planhigion ynni solar a gwynt newydd yn cael eu cynnig a'u trafod, byddai'n ddoeth i ddatblygwyr ystyried cynnwys darpariaeth ynghylch ychwanegu storio ynni i prosiect o fewn y CPA a'r cytundeb rhyng-gysylltu fel bod i lawr y ffordd, dylai'r cyfleoedd hyn yn codi, ni fydd y cymhlethdodau yn fwy na'r manteision.